Disclaimer


Copyright: www.denederlandsecelinedion.nl

Het auteursrecht op al het beeldmateriaal op de internetsite van “De Nederlandse Celine Dion” (alle pagina’s vallend binnen het domein www.denederlandsecelinedion.nl) berust bij Fixit Media.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fixit Media informatie (teksten, foto’s, beelden, geluid daaronder begrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Linken en refereren naar de “De Nederlandse Celine Dion” internetsite mag wel.

Het is echter uitsluitend toegestaan te linken met de URL https://www.denederlandsecelinedion.nl, maar niet binnen een frame van een andere website.

Het auteursrecht op al het internet technische materiaal op de internetsite van “De Nederlandse Celine Dion” (alle pagina’s vallend binnen het domein www.denederlandsecelinedion.nl) berust bij Fixit Media.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fixit Media, internet technisch materiaal (flash, html-codes, CGI, CDE scripts en modules daaronder begrepen) via elektronische of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

november 2013
Fixit Media

Indien u informatie en/of foto’s van de internetsite www.denederlandsecelinedion.nl wilt gebruiken dient u zich te wenden tot :

Fixit Media / De Nederlandse Céline Dion
T.a.v. de heer E. Groeneveld
Postbus 1232
3600 BE Maarssen